Cures gent gran

Entre els treballs de cures hi ha l’atenció a la gent gran, als infants o a les persones dependents. Foto: Ajuntament de Barcelona

“Si ens desféssim de les treballadores de la neteja, dels escombriaires, dels conductors d’autobús, del personal de caixa dels supermercats i de les secretàries, per exemple, la societat es pararia en sec”. Aquesta frase la va escriure el periodista i escriptor britànic Owen Jones al seu llibre Chavs. El més curiós del cas és que l’assaig es va publicar el 2011, gairebé una dècada abans que es produís la pandèmia i quan, per tant, la seva idea no podia ser comprovada empíricament.

Amb l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol es va obligar tots els professionals que no eren essencials a romandre a casa. Aquests van quedar definits en una llista en què s’estipulaven 25 categories de feines, entre les quals, a més de personal mèdic i dels treballadors a càrrec de les cadenes de submini