Una part de la grada es va esfondrar l’estiu del 2016. Foto: Ajuntament

El govern ha desestimat el recurs de reposició que va interposar el PSC després de l’aprovació definitiva del projecte de millora de la pista de l’AE Teià.

Amb aquest instrument legítim, el grup socialista volia recórrer la resolució dictada sobre el projecte, malgrat que es va aprovar per majoria al Ple del mes d’octubre, i, conseqüentment, anul·lar-lo.

Aquest fet ha generat malestar a l’equip de govern, ja que s’han vist obligats a revisar el plec de cinc al·legacions presentades, les quals han estat desestimades amb un comunicat contundent.

I L’APARCAMENT, QUÈ?
Segons la Memòria del Pla d’Ordenació Urbanístic, a sota de la pista hi ha d’anar un aparcament soterrat.

Una de les objeccions del PSC és que el conveni que van signar l’Ajuntament i l’AE Teià per a la cessió d’ús de la pista els pròxims 50 anys hagi modificat la potestat pública del planejament urbanístic.

Sobre aquest punt, el president de l’AE Teià, Albert Cervera, va voler aclarir durant el Ple que el conveni se centra en els usos esportius i en altres d’esporàdics, però en cap moment fa referència a l’aparcament. “Si això canvia, tinguin-ho en compte perquè la propietat és nostra”, va concloure.

Davant l’evident manca de places d’aparcament al centre urbà, Andreu Bosch ja va anticipar l’enllestiment del pàrquing de Can Bruguera a curt termini, amb capacitat per a un centenar de vehicles.

Per altra banda, l’alcalde teianenc estima que es pugui anunciar el resultat del concurs de licitació de les obres abans que acabi l’any.