El Ple va aprovar provisionalment les noves restriccions. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament va aprovar al Ple del passat 21 de novembre una modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística del Masnou (PGOUM) per regular els habitatges d’ús turístic. La mesura amplia les restriccions que es van posar en marxa el març per limitar els domicilis dedicats a l’activitat turística.

La modificació de llavors establia que només es podien destinar al turisme els habitatges unifamiliars aïllats ubicats en una determinada zona, i ara s’afegeix que aquests immobles han de tenir una superfície mínima de 150 metres quadrats. A més, el darrer canvi també desestima una al·legació al projecte presentada per una empresa.

Un altre canvi és que el Masnou quedarà dividit en la zona A i la B. A l’A no es podrà atorgar cap llicència de domicili turístic, i estarà formada pel barri antic i l’àrea més cèntrica del Masnou i propera a la platja. A la B, formada per la resta del municipi, hi haurà certes limitacions com les esmentades de superfície.

D’altra banda, des del consistori recorden que aquesta modificació està aprovada provisionalment, ja que haurà de rebre el vistiplau de la Generalitat per aplicar-se de forma definitiva.

Tanmateix, segueix vigent la suspensió de llicències aprovada el 7 de juny del 2018, així que no es concediran més permisos fins a l’aprovació definitiva de la modificació del PGOUM. Actualment hi ha 133 habitatges d’ús turístic al municipi.