Imatge d’arxiu de la platja del Masnou. Foto: Isidro Jabato / Wikimedia

La plataforma ciutadana Preservem el Litoral del Maresme busca persones i entitats que vulguin adherir-se al seu Manifest per un Pacte del Litoral. Aprofitant l’inici de l’estiu, l’organització vol impulsar les seves propostes per fer una moratòria dels actuals projectes del Ministeri per a la Transició Ecològica al Maresme i per crear una taula de participació que pugui superar les “dècades de polítiques fracassades de regeneració de les platges”.

ESPAI NATURAL DEGRADAT
Preservem el Litoral considera que s’ha de “repensar amb valentia i profunditat la política de gestió del litoral” de la comarca. Segons la plataforma, els principals problemes de les platges maresmenques són els continus dragats, les males pràctiques nàutiques i la freqüentació excessiva, que fan que es degradin i es redueixin hàbitats naturals com els de la posidònia i es generin desequilibris en els sorrals submarins.

A més, des de l’entitat apunten que el fet que hi hagi diversos ports esportius situats en una franja de 50 quilòmetres fa que s’alterin greument els corrents marins i que es desfigurin les morfologies del paisatge.

Per aquests motius, consideren que el projecte de l’Estat per al litoral maresmenc no és el més adequat i en demanen una moratòria. “És una actuació basada fonamentalment en l’extracció de sorres del fons marí i la modificació de la morfologia del litoral i dels corrents amb la construcció d’espigons”, assenyalen al manifest.

Segons Preservem el Litoral, manca una “visió global” als projectes del Ministeri per a la Transició Ecològica. A més, apunten que l’informe d’aquest ministeri “oblida els compromisos incomplerts per part dels ports de realitzar bypass de sorres als ports existents” i “obvia el control i la participació democràtica dels diversos agents”.

DEMANEN MÉS PARTICIPACIÓ
Per fer front a aquesta manca de participació, des de la plataforma demanen a les administracions la creació d’una taula interdisciplinària, institucional i ciutadana que “de manera oberta aprofundeixi en el disseny d’actuacions que tinguin en compte la necessitat d’una visió global de la problemàtica”.

Com subratllen al seu manifest, la costa del Maresme “pateix una degradació alarmant”: la regressió de les platges i el perjudici a les infraestructures costaneres són “només un senyal, potser el més visible de la preocupant situació” del litoral del Maresme.

QUÈ ES POT FER?
Algunes de les mesures que, segons la plataforma, es podrien impulsar des d’aquesta taula de participació serien exigir a Renfe i Adif que elaborin processos participatius en els projectes de protecció de la xarxa de ferrocarril de la costa (coordinats amb els ajuntaments implicats) o redissenyar i aturar els projectes d’infraestructures i plans urbanístics que puguin tenir implicacions damunt els recursos, la línia litoral o l’increment de demanda d’aigua.

A més, també assenyalen que s’haurien d’aplicar mesures urgents i programes de reducció dels residus (tant a les conques com a la costa) i repensar les actuals actuacions de neteja de les platges i augmentar els espais litorals protegits.