La Maleta Coeducadora serveix per treballar temes com el respecte a la diversitat a través dels contes. Foto: Arxiu

Comença un nou curs escolar i els alumnes de primària podran gaudir enguany de contes i lectures que fomenten el respecte a la diversitat. El Consell Comarcal ha creat un recurs, conegut com a Maleta Coeducadora, que ajuda a treballar amb els nens temes com la igualtat de gènere i la diversitat cultural, personal, funcional, sexual i familiar a través de l’òptica dels protagonistes dels contes i les imatges que els il·lustren.

Són dues les maletes coeducadores que durant aquest curs viatjaran per les escoles de primària del Maresme, transportant aquests llibres i contes que trenquen tòpics i reflecteixen la diversitat de la societat. Des del Consell Comarcal consideren que aquesta és una eina molt potent per assentar valors i creences.

Aquest nou recurs es complementa amb una guia d’ajuda al professorat que els permet treballar els llibres al voltant de cinc eixos: els estereotips i rols de gènere, l’educació emocional i afectiva-sexual, les violències, els sabers i les aportacions de les dones i la diversitat en tota la seva amplitud.

Les lectures han estat seleccionades per professionals que han analitzat amb detall els valors que cadascuna d’elles transmet. El denominador comú és el foment de la diversitat en totes les seves variants: funcional, de gènere, sexual, personal, cultural, familiar… així com la inclusió de nous rols socials en l’àmbit del gènere. En total, són una norantena de títols que es complementen amb una secció de recursos audiovisuals que també promouen aquests valors.

El material està classificat en funció del cicle al qual va adreçat i a la temàtica que tracta. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Maresme vol apostar per “la coeducació com a eina de prevenció i sensibilització de violències i com a recurs fonamental per tal de combatre la LGTBIfòbia, el racisme i qualsevol altra actitud discriminatòria envers les persones”. Les escoles interessades han de sol·licitar la maleta a través de la pàgina web del SIAD Maresme.

Les sol·licituds de beques de menjador pugen un 6,3%

Cada cop són més les famílies que demanen ajuda econòmica per fer front a les despeses del menjador escolar. Per a aquest curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme ha rebut més de 9.000 peticions de famílies.

D’aquestes, un 71% han estat resoltes favorablement, un 14% han estat denegades i el 15% encara es troben en procés. En total, en aquesta primera fase d’atorgament de les beques se n’han beneficiat 6.449 alumnes del Maresme per un import total de 3.521.916 euros.

Del total dels ajuts atorgats, més de 260 tindran assegurat el 100% del cost del menjador i més de 6.000 ho tindran al 50%. Per altra banda, les més de 1.200 sol·licituds denegades han estat perquè les famílies superaven el barem de renda màxima, el llindar permès de finques urbanes o el volum de negoci.

A més de les beques, el Consell Comarcal ofereix un servei de menjador en aquells centres que ho sol·liciten. Al llarg del curs se serviran 180.000 menús en 10 escoles de la comarca.