Entitats veïnals, les plataformes Prou Soroll i Preservem Castelldefels i tots els grups polítics del Ple s’han unit en un manifest que reclama a l’Aeroport que mantingui el sistema de pistes segregades. D’aquesta manera, es vol reduir el nombre d’avions que sobrevolen la ciutat, que en els darrers mesos ha augmentat. També es vol evitar que augmentin els problemes de salut entre els veïns i veïnes pel soroll provocat per les aeronaus quan s’enlairen o aterren de les pistes del Prat.

Durant la presentació del manifest, el president de la plataforma Prou Soroll, Josep Velasco, va explicar que si “la configuració nocturna que es fa servir s’apliqués a la diürna, l’afectació sobre els habitants seria més petita”. Des de Preservem Castelldefels van anar més enllà i van proposar que l’aeroport de Girona absorbeixi part de l’activitat del Prat.

Pel que fa a les institucions, l’alcaldessa Maria Miranda va dir que la solució a aquesta situació s’ha de plantejar en clau territorial i va reclamar als municipis afectats que plantegin una proposta conjunta. En aquest sentit, el mes passat Línia Mar recollia que les ciutats del Delta es van unir per demanar a AENA i al Ministeri de Foment que els avions pesants no facin servir la pista principal durant l’horari nocturn per reduir el soroll.