Els abusos a Montserrat

Sí, l'Abadia de Montserrat ha estat molt valenta encarregant un informe extern i independent per escatir si dos membres de la seva congregació van abusar de diversos menors. I ha [...]