Totes les lleis que ens han donat les podem modificar, Constitució inclosa. Per tant, jo, tu i també el Parlament de Catalunya podem tenir una opinió política que col·lideixi amb la Constitució actual i en propugni la seva modificació.

Una cosa és manifestar una opinió política i una altra de ben diferent és aprovar una llei, que fos d’obligat compliment per a tothom i que entrés en col·lisió amb la Constitució. El Parlament de Catalunya només ha fet una declaració, no és d’obligat compliment, fins i tot la senyora Camacho sense que se la pugui declarar insubmisa pot aixecar-se del Parlament i sortir-ne lliurement per manifestar la seva posició contrària.

És bo que les institucions emetin decisions contràries al dret i a la lògica per intentar mantenir l’statu quo actual; és la millor manera de fer evident al món que som un poble oprimit i colonitzat.

Per Josep Lluís Pineda

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram