Contenidors de reciclatge

El sistema capitalista necessita rodejar-se de societats de consum per tal de poder desenvolupar-se i créixer. Aquest model de societat basada en un consum constant deixa al seu pas un gran volum de residus i això obliga a reciclar i reutilitzar molts d’ells. Tenint en compte que la majoria dels càlculs apunten que cada habitant espanyol genera de mitjana al voltant d’un quilogram de brossa diàriament, si no s’apliquessin mesures de reciclatge els residus augmentarien de manera desproporcionada i sense fre. A tall d’exemple, només a la ciutat de Barcelona els seus ciutadans van generar 851.518 tones de residus entre l’1 de novembre de 2009 i el 31 d’octubre de 2010.

REPTE DEL SEGLE XXI

Gestionar els residus d’una manera més sostenible per al medi ambient és un dels grans reptes per a les societats del segle XXI, i ja fa uns anys que les ciutats han incorporat els diferents contenidors de reciclatge al seu paissatge.

En el cas de Barcelona, aquesta mesura es ve aplicant des de fa prop de vint anys, però l’any passat va rebre l’impuls definitiu amb la implantació d’una nova contracta de neteja i gestió de residus que ha nodrit tota la ciutat amb els cinc principals contenidors de què es composa el sistema de recollida selectiva; contenidor d’orgànica, de paper i cartró, d’envasos, de vidre i de rebuig. Aquest pas endavant en matèria de reciclatge ha de permetre aconseguir la fita de recollir el 55% del volum de brossa orgànica a partir de l’any 2012.

BALANÇ POSITIU

Complert el primer any amb aquest nou sistema de recollida, el balanç que realitza l’Ajuntament és molt positiu ja que la recollida selectiva a Barcelona ha augmentat un 17%. Part d’aquest èxit recau en els veïns i veïnes de les Corts, que tot i no ser un dels districtes que presenten millors números en matèria de reciclatge, té unes xifres acceptables. En concret, els contenidors de les Corts presenten un 22,26% de residus impropis, és a dir, que el 77,74% dels residus que es generen al districte es reciclen correctament. Aquestes xifres situen les Corts com el sisè territori de la ciutat amb unes millors pràctiques de reciclatge, tot i que lluny dels districtes que encapçales la llista; Nou Barris (14,10%), Sant Andreu (15,46%) i Horta-Guinardó (15,55%). A l’altra banda d’aquest llistat es troben Ciutat Vella (29,43%) i Sarrià-Sant Gervasi (27,83%).

Tots els barris de les Corts presenten un percentatge de residus impropis superior al 20%, sent el barri de Pedralbes el que presenta unes millors xifres en matèria de reciclatge(21,44%), mentre que la Maternitat i Sant Ramon obté els pitjors resultats (23,26%).

TASCA PEDAGÒGICA

Realitzar aquest trànsit cap a unes bones pràctiques en matèria de reciclatge suposa que els ciutadans adoptin uns nous hàbits i prenguin consciència de la importància de gestionar correctament els residus que genera la societat. Amb aquest objectiu l’Ajuntament va preparar un grup d’educadors ambientals que han ofert informació personalitzada a un total de 308.612 llars de Barcelona, quasi la meitat de les existents a la ciutat.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram