“TGSS informa: ja pot accedir a la comunicació anual de vida laboral a la Seu Electrònica de la Seguretat Social”. És probable que les darreres setmanes hagi rebut un missatge SMS com aquest al seu telèfon mòbil i s’estigui preguntant per què. D’entrada no ha de fer cas als falsos rumors que han corregut per les xarxes socials, ja que es tracta d’una campanya real i amb totes les garanties de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

I és que aquest organisme públic està duent a terme una campanya específica perquè tots els treballadors i treballadores disposin de la informació relativa a la seva situació laboral i les seves bases de cotització a través d’internet, amb l’objectiu que tinguin coneixement de totes aquestes dades i puguin fer les comprovacions oportunes.

La TGSS ha pretès eliminar tant com pugui els enviaments en paper, de manera que el 70% dels avisos s’han realitzat per SMS als números de telèfon mòbil que consten en el fitxer d’afiliats. En aquests SMS s’inclou un enllaç des d’on es pot descarregar l’informe de vida laboral.

A Catalunya s’estan enviant a 3.863.142 catalans i catalanes, dels quals 2.863.723 corresponen a la província de Barcelona, 1.980.754 a través d’SMS i la resta (882.969) per correu ordinari.

De fet, tots aquells treballadors i treballadores que estiguin registrats en el sistema cl@ve o disposin de certificat electrònic també poden descarregar l’informe de vida laboral directament des de la Seu Electrònica de la Tresoreria General sense necessitat de rebre l’SMS, a través del servei Comunicació de Vida laboral i Bases de Cotització als treballadors, de l’apartat Ciutadans/Informes.

D’aquesta manera, la TGSS ha reprès la campanya d’enviament d’aquests informes, que es va dur a terme any a any entre el 2011 i el 2017 amb informació relativa a l’exercici anterior, però que no es va fer el 2018. Per això, en la campanya d’aquest any s’inclouen les bases de cotització dels anys 2017 i 2018, així com el període de gener a setembre del 2019 de tots aquells treballadors i treballadores que hagin estat donats d’alta en algun moment d’aquest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l’informe de vida laboral i bases de cotització es poden trobar els dies que s’ha estat donat d’alta en cadascun dels exercicis, les situacions de pluriocupació i pluriactivitat, el coeficient a temps parcial (si n’hi ha) i el conveni col·lectiu que s’empara en cada situació. Aquesta última és una de les novetats d’aquesta campanya.

A més, l’apartat de Bases de Cotització inclou les bases de 2017, 2018 i des de gener de 2019 fins a l’últim període de liquidació disponible. Als treballadors de més de 60 anys se’ls ha ampliat la informació de les bases de cotització als darrers 21 anys, ja que la quantia de la seva futura pensió de jubilació està vinculada a elles.

Una altra novetat és que, al costat de l’habitual informe amb dades de la situació actual del treballador, s’incorpora un segon informe amb continguts d’interès sobre la seva cotització l’any 2018, com per exemple les situacions d’incapacitat temporal i de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lactància.

La importància de revisar les dades

Des de la TGSS insisteixen en la importància que tots els treballadors comprovin que les dades de la seva vida laboral i bases de cotització es corresponen amb els períodes en què han cotitzat i per les bases que ho han fet. Aquestes dades són fonamentals a l’hora de rebre prestacions socials.