La renda mitjana del districte de Les Corts es situa, una vegada més, molt per sobre de la mitjana barcelonina.

Si a la mitjana de la renda per càpita de la ciutat li correspon el valor de 100, el Districte compta amb un total de 162,2 punts. Un lleu augment en comparació a les xifres de l’any 2008 quan Les Corts sumava una mitjana de 151. En aquest sentit, durant els últims cinc anys, tots els districtes que superen la mitjana, han continuat augmentant els seus ingressos mentre que als que estan per sota, a excepció de Ciutat Vella, la renda per càpita ha disminuït.

Segons Maite Fandos, regidorade Qualitat de Vida, Igualtati Esports de l’Ajuntament, la situacióactual “és herència delsgoverns del PSC i d’ICV” que“ens obliguen a treballar moltmés i, el més preocupant, és queaquestes desigualtats són fruitdel temps de bonança econòmicaquan hi havia recursos”. Enaquesta línia Fandos afirma que“ara és tot molt més difícil”. Toti així el consistori ha fet una claraaposta per les polítiques socialsamb la finalitat de reduirels indicadors de pobresa.

Un estudi d’Arope que comptabilitza els ingressos i condicionsde vida, indicava que durantl’any 2011 la pobresa s’haviadisparat fins el 29,5%.

Teresa Crespo, presidenta de la Federació d’Acció Social aposta per observar, detalladament, totes les xifres obtingudes ja que malgrat hi ha hagut una caiguda general de la renda per càpita, els números indiquen que “els pobres cada dia són més pobres, i els rics, cada vegada són més rics”.