El resultat del camí que va començar fa poc més d’un any ja és aquí. A finals de gener, l’Eix Pere IV va presentar els resultats del procés de participació ciutadana que ha impulsat durant el darrer any, que es resumeixen en 20 propostes per reactivar la zona, que l’entitat considera una de les més deteriorades del districte de Sant Martí i de la ciutat.

El procés (que va gestar-se l’any 2015) es va dividir en tres fases, la primera de les quals va ser una enquesta a més d’un miler de veïns entre gener i abril de l’any passat. Després, entre abril i juliol, es van crear taules de debat en les quals van participar més d’un centenar de persones i, finalment, entre setembre i octubre es van treure les conclusions que s’han plasmat en forma d’aquestes 20 propostes, que s’agrupen en tres grans àrees temàtiques: patrimoni i valor històric, usos i oportunitats urbanes i mobilitat i necessitats viàries.

En el primer bloc, que fa referència al patrimoni i al valor històric de la zona, hi ha sis punts. El primer d’ells incideix en la recuperació dels antics edificis històrics i emblemàtics (com Ca l’Illa o La Escocesa) perquè els veïns els puguin fer servir. En la mateixa línia, es reivindica la recuperació i la preservació de les façanes d’aquests edificis emblemàtics i de tots els espais urbans dels barris de l’Eix i del seu entorn. Les altres demandes són la revisió del patrimoni industrial amb criteris històrics i socials, la creació d’una sèrie de plafons informatius i fotogràfics que expliquin la història del barri i la inclusió al nomenclàtor de figures representatives en la seva memòria col·lectiva popular.

El capítol d’usos i oportunitats urbanes és el més extens, amb vuit propostes. La Taula reclama la creació d’un pla d’usos específic per a l’Eix on es prioritzi el comerç de proximitat per sobre de “la proliferació del monocultiu del turisme”. En aquest sentit, volen aconseguir mesures de bonificació fiscal per a aquest comerç i impulsar projectes d’economia cooperativa, social i solidària (ECSS), alhora que se sol·licita la modificació dels usos urbanístics del barri del 22@. La resta de propostes d’aquest bloc són que els propietaris d’espais que els cedeixin a iniciatives veïnals o d’ECSS gaudeixin també de beneficis fiscals, que es promocionin els horts urbans comunitaris als solars en desús, que es valorin les necessitats dels col·lectius més desafavorits (destacant els immigrants) i que es construeixin més pisos públics per als joves, nous equipaments i zones verdes.

Per últim, pel que fa a l’àmbit de la mobilitat i les necessitats viàries, la Taula exposa sis demandes. Volen l’obertura del vial del carrer Pere IV en el tram del parc del Centre (per cohesionar els barris del Poblenou i de Sant Martí), reclamen millores en la cruïlla del carrer Pere IV amb l’avinguda Diagonal, la implementació d’un doble carril bus a tot el carrer de Pere IV (i allargar el carril bici a tot el carrer), la creació de noves línies de Bus del barri i la millora de la connexió del parc del Centre amb Can Ricart.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram