Arranjament de voreres, reparació de paviments, millora de l’enllumenat i la senyalització i desbrossament d’espais públics. Aquestes són algunes de les actuacions que s’han dut a terme a més de 200 punts del Districte gràcies al Pla de Manteniment i de Racons.

Entre les nombroses actuacions, destaca les millores que s’han dut a terme a la zona escolar de l’avinguda Pearson. Principalment, s’ha renovat el paviment de la via en l’àmbit comprès entre els carrers de l’Abadessa Olzet i Joan d’Alós, on hi ha una abundant presència d’escoles i diversos centres d’ensenyament.

També s’han fet millores al Monestir, en aquest cas per potenciar la seva visualització. S’ha ordenat l’aparcament i l’estacionament, proposant una actuació de mínims, per respectar el caràcter singular d’aquest espai històric. En aquest sentit, s’ha corregit de forma puntual aquells aspectes que millorin l’accessibilitat i redueixin l’impacte del vehicle privat sobre un entorn petit.

El Pla de Manteniment i Racons va néixer per millorar espais, donar-los un nou ús i dignificar alguns indrets petits del Districte amb actuacions concretes i eficients.

Aquestes accions s’han dut a terme o bé per requeriment dels veïns o per iniciativa de l’auditoria específica encarregada pel Districte. En total s’hi han destinat més d’un milió d’euros.