ZBE Rondes

Foto: AMB

Un informe de l’Agència Europea de Medi Ambient publicat el novembre del 2021 deixa constància que la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona (ZBE Rondes BCN) —que inclou Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat— redueix gairebé un 30 % les emissions contaminants a la metròpolis. Aquesta mesura, que comporta la restricció de la circulació dels vehicles més contaminants i s’ha aplicat progressivament a diferents vehicles segons l’etiqueta ambiental de la DGT, ha estat un gran avenç per accelerar el canvi de flota de la metròpolis cap a un transport rodat menys contaminant i contribuir a la millora de la qualitat de l’aire.

Disminució de la circulació de vehicles

L’establiment de la ZBE Rondes BCN, que es va activar l’1 de gener del 2020, ha reduït considerablement la circulació dels vehicles més contaminants: s’ha passat del 20 % el 2017 a menys del 2 % actualment.

Des de l’anunci de la mesura el 2017 i fins al 2021, les emissions de PM10 dels vehicles circulants s’han reduït un 20 % i les de diòxid de nitrogen (NOX), un 50 %. Si bé la mobilitat en vehicle privat a la metròpolis ja se situa a nivells d’abans de la pandèmia, la bona notícia és que els indicadors de contaminació encara se situen lleugerament per sota dels del 2019.

La circulació dels vehicles que més contaminen ha passat del 20% el 2017 a menys del 2% actualment

L’impacte d’altres agents contaminants molt nocius per a la salut, com el carboni negre —el sutge emès pels vehicles dièsel, sobretot els més antics—, també ha disminuït significativament.

Aquest fenomen s’ha accelerat des de l’aplicació de mesures sancionadores a la ZBE Rondes BCN. Així, entre el setembre del 2020 i el setembre del 2021, el parc mòbil va passar a emetre un 14 % menys de NOX, un 13 % menys de carboni negre i un 6 % menys de PM10. A més, la ZBE contribueix a complir els barems legalment establerts per la Comissió Europea, que feia una dècada que se superaven a la metròpolis de Barcelona.

Bona acceptació ciutadana

Segons la darrera enquesta Òmnibus, el 93 % de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona coneix la ZBE i gairebé el 70 % la valora positivament. A més, el 95 % dels enquestats indica que la contaminació és un problema important.

L’ús del vehicle privat ja se situa a nivells d’abans de la pandèmia, però la contaminació es manté per sota de la registrada el 2019

Una altra enquesta, la de CIEMAT, també conclou que la societat, en bona part, està d’acord amb aquesta mesura: un 64 % la considera acceptable i més de la meitat creu que és justa. Aquests resultats són similars als registrats en estudis recents fets en altres ciutats europees. El 70 % dels enquestats opina que la implantació de la ZBE millorarà la salut dels ciutadans. De fet, aquesta percepció ciutadana és encertada segons l’Aliança Europea de Salut Pública, que avala que la ZBE és la mesura més efectiva per reduir la contaminació local generada pels agents tòxics PM10 i NOX, els més perillosos per a la salut humana.

La ZBE Rondes BCN, pionera a l’Estat

Amb una superfície aproximada de 100 km² i dos milions de residents, la ZBE Rondes BCN és la zona de baixes emissions més gran del sud d’Europa, on més de 200 ciutats ja en tenen d’establertes.

La ZBE Rondes BCN va ser pionera a l’Estat espanyol i hi constitueix un model de referència, especialment amb la nova Llei de canvi climàtic i transició energètica, que obliga els municipis de més de 50.000 habitants, i també els de més de 20.000 habitants que tenen problemes de qualitat de l’aire, a establir zones de baixes emissions abans de l’any 2023.

* Contingut elaborat per l’AMB.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram