Pas endavant de la FAVB per demanar que es tiri endavant un dels projectes urbanístics que els veïns han sol·licitat amb més insistència en els darrers anys, el cobriment total de la ronda de Dalt, el qual consideren que ha de ser plantejat com “un projecte de ciutat”.

La FAVB apunta que, gràcies a la pressió veïnal que es va fer a Nou Barris, es van fer les obres necessàries per cobrir el tram en aquest districte, però també explica que es va deixar de banda el tram d’Horta, de poc més de tres quilòmetres, i alguns trams més d’altres barris, una reivindicació que s’ha fet durant les darreres dues dècades sense èxit. Es calcula que cada dia més de 200.000 vehicles passen per aquest tram, generant nivells de contaminació atmosfèrica i acústica perilloses per a la salut, cosa que suposa un incompliment de l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona (OGMAUB).

La FAVB dóna suport a les reivindicacions dels veïns, que denuncien que l’actual govern de la ciutat ha desestimat tirar endavant un projecte acordat per unanimitat al març de l’any passat. Malgrat això, la FAVB explica que les postures de les associacions són prou flexibles per acceptar “una solució consensuada, amb actuacions de cobriment progressives, allargant el termini d’execució de vuit anys al període requerit per fer assumible la inversió total.”

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram