Imatge del carrer Primo de Rivera

La ponència del Nomenclàtor i el Districte de les Corts continuen sense posar-se d’acord sobre el canvi de nom de l’actual carrer Fernando Primo de Rivera. En un principi es va decidir que aquesta via canviés el seu nom per el de Pere Duran Farell, però en el darrer plenari de les Corts l’oposició en bloc (ERC, CiU i PP) hi va votar en contra ja que reclamen que aquesta via porti un nom de dona, com ja s’havia acordat en passats plens.