En les darreres setmanes s’han posat en marxa diferents obres a la ciutat que formen part del Pla de Millora Integral de l’espai públic de Barcelona (PMI). Concretament es tracta de diverses actuacions als districtes de Les Corts, l’Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Martí, Nou Barris, Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi.

El Pla de Millora Integral de l’espai públic de Barcelona contempla actuacions fins al 2015 de renovació integral a 65 carrers i 13 parcs. Hi ha previstes obres per a tots els districtes que suposaran una inversió total de prop de 45,57 milions d’euros. D’aquests, poc més de 40 milions d’euros es destinaran a actuacions integrals i els altres cinc serviran per fer obres en espais verds.

Aquest pla està pensat per millorar l’accessibilitat, la il·luminació, el paisatge urbà, i el manteniment dels barris per aconseguir una regeneració urbana. A més es treballa amb materials eficients per incentivar l’estalvi energètic. En total, el Pla de Millora Integral preveu la plantació de 597 arbres, la renovació de 56.000 metres quadrats de voreres i l’asfaltatge de 79.000 metres quadrats.

MILLORES A PRAT D’EN RULL

A les Corts, una de les primeres actuacions que formen part del PMI, són les obres d’urbanització al carrer Prat d’en Rull, que van començar el passat 15 de gener i que avancen a bon ritme.

Les obres es duen a terme en el tram comprès entre la Travessera de les Corts i el carrer del Taquígraf Garriga. L’actuació està motivada per la necessitat de millorar i ampliar la xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer.

S’aprofitarà per renovar el paviment de voreres i calçada i per convertir el carrer en plataforma única amb prioritat per a vianants. També s’hi col·locarà nou mobiliari urbà, com papereres als passos de vianants, s’instal·larà nou enllumenat intel·ligent, d’acord amb els criteris del Pla Director d’Il·luminació de la ciutat, i es milloraran els serveis i les infraestructures de connexió wifi, sensors i fibra òptica. Les obres s’allargaran fins al pròxim 31 de març

Primer carrer autosuficient

Barcelona ha estrenat el primer carrer autosuficient, i ho ha fet al districte de Les Corts. Es tracta del camí de Finestrelles, situat a les portes de Collserola. És el primer carrer autosostenible de la ciutat gràcies al fet de comptar amb una petita instal·lació eòlica que s’acompanya d’un seguit de plaques fotovoltaiques destinades a generar i emmagatzemar l’energia provinent del vent i del sol. Aquesta nova manera d’autoabastir-se s’ha traduït en la creació d’una il·luminació led discreta, elegant però robusta.
Aquest projecte, pioner a la ciutat, s’ha treballat en col·laboració amb la Fundació Asproseat, centre especial de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual, gràcies a la seva divisió destinada a col·laborar en projectes sostenibles de caràcter mediambiental.
A banda de les obres al camí de les Finestrelles, al districte el mes passat es van acabar diverses obres d’urbanització que van començar a finals de 2013. Es tracta de 40 accions urbanístiques destinades a millorar sensiblement diversos petits espais dels tres barris de les Corts. Les últimes a finalitzar van ser les obres d’arranjament de la cruïlla de Jordi Girona i el passatge dels Til·lers, la urbanització del carrer Ignasi Solà Morales, la reparació dels enfonsaments de l’avinguda Albert Bastardas i les semaforitzacions de les cruïlles entre Sabino Arana i Salvador Cardenal, entre Gran Capità i Cavallers i entre Gran Capità i Sor Eulàlia Anzizu.