Ricard Gomà. ICV

El candidat d’Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa a l’alcaldia de Barcelona, Ricard Gomà, posa l’educació al capdavant de les prioritats de la seva formació al districte de les Corts i considera que cal impulsar la creació de noves places d’escolarització pública al districte. Per altra banda, i fent gala de la seva aposta per l’ecologia i el respecte del medi ambient, la formació liderada per Gomà proposa afrontar la crisi econòmica a través del que ell anomena New Green Deal, un canvi de model productiu que generaria nou llocs de treball a partir de potenciar la indústria d’energies renovables o la rehabilitació d’habitatges seguint criteris sostenibles.

Quin és el gran projecte de la propera legislatura a les Corts?

Cal augmentar l’oferta de places públiques a les escoles del districte per garantir la llibertat d’elecció de les famílies que trien escolaritzar els seus fills en centres públics. Cal construir els centres necessaris i augmentar el percentage d’alumnes escolaritzats en centres públics amb l’objectiu d’acostar-se al 50%.

Quina Barcelona proposa el seu partit per al futur?

Una Barcelona inclusiva per avançar en les polítiques socials que hem realitzat en els dos dar­rers mandats. Una Barcelona ecològica i habitable, que ens dóna instruments perquè l’urbanisme, la mobilitat i l’economia tinguin una dimensió sostenible. Apostem també per una ciutat on l’educació i la cultura siguin aspectes primordials. I volem una Barcelona amb convivència i oberta, on totes les opcions de vida tinguin cabuda.

Com pot Barcelona lluitar contra la crisi i, per exemple, crear llocs de treball?

Una estratègia basada en el desen­volupament de l’economia verda i les polítiques socials per a la creació d’ocupació i el canvi de model productiu: impuls de les energies renovables, la rehabilitació d’habitatges amb criteris sostenibles o la cura de gent gran i persones dependents. És la manera com estan treballant els països europeus que, en aquests moments, estan en millor situació per sortir de la crisi.

Quina és la primera mesura que durà a terme si és escollit alcalde?

Aprovar un nou Programa Municipal de la Gent Gran que de cara al 2015 permeti arribar a 25.000 persones ateses amb Servei d’Atenció Domiciliària i 75.000 persones amb Servei de Teleassistència. La inversió social també és una manera de sortir de la crisi.

Creu que Barcelona és una ciutat segura?

Sí, Barcelona és raonablement segura. Es produeixen delictes i faltes que cal prevenir però, a diferència d’altres ciutats, a Barcelona no hi ha cap zona on no s’hi pugui passejar amb seguretat.

Què li falta i què li sobra actualment a la ciutat?

Li falta obrir una nova etapa per afrontar els nous reptes que avui es plantegen, amb polítiques que només des d’ICV-EUiA plantegem: crear ocupació a partir de l’economia verda i les polítiques socials, la introducció d’una taxa turística o fer que tots els barris siguin ecobarris. Li sobra circulació de cotxes per millorar la qualitat de l’aire que respirem i, conseqüentment, la salut de tot­hom. Cal deixar menys espai per al vehicle privat i oferir alternatives de transport públic, car­rils bici i espai per als i les vianants.

Expliquim per què l’hauria de votar a vostè?

Per obrir una nova etapa, una nova etapa en que les polítiques d’esquerres i ecologistes siguin els pilars bàsics de l’acció de govern. I per combatre la política de retallades de CiU en els serveis bàsics de benestar, com educació, salut, cultura, serveis socials…