L’ideari de la nova junta directiva de la Fundació Barcelona Comerç es basa en quatre eixos principals, que són la transparència, l’ampliació dels serveis que ofereix la Fundació –tant als eixos associats com a les seves botigues–, l’aposta per la Responsabilitat Social Corporativa i treballar plegats o “en xarxa” amb altres actors de la ciutat, com ara els veïns. Quatre eixos primordials per a la nova junta que tot just està fent les seves primeres passes al capdavant de la Fundació.

Pel que fa al primer punt, el de la transparència, des de la nova junta el consideren com un pas per aconseguir més adhesions i assolir més notorietat en el dia a dia de la ciutat. Una nova cultura que cada cop més s’està imposant en el món associacionista.

Un altre dels pilars és la potenciació dels serveis que ofereix la Fundació, la qual s’ha marcat com a objectiu oferir-ne un conjunt ampli per tal de fer partícips els botiguers de l’esdevenir de l’entitat. I és que la Fundació, com a peça clau per defensar les demandes dels comerciants, intentarà mantenir i incrementar la seva cartera de serveis.

En tercer lloc, la nova junta també es proposa donar un impuls a la Responsabilitat Social Corporativa, un terme que fa al·lusió a la contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental d’un indret per part d’associacions, com és el cas de la Fundació, o empreses. En aquesta línia, la nova junta planteja l’elaboració d’un Codi Ètic per mantenir els bons estàndards de gestió i incrementar-los, si s’escau.

Per últim, i molt lligat amb el punt anterior, la nova junta dóna prioritat a la feina en xarxa amb altres actors de la ciutat, com ara els veïns o altres entitats. Això es concretarà en l’establiment d’aliances amb agents socials per establir sinergies i fer avançar el comerç barceloní.

Quatre punts, quatre idees, que marcaran el futur de la Fundació.

WhatsAppTwitterEmailFacebookTelegram