La façana, part dels jardins i un edifici annex és tot el que queda avui dia de l’antic Institut Frenopàtic. Aquestes restes, però, serveixen per fer-se una idea del disseny d’aquest enorme edifici de dues plantes coronat per un campanar.

L’any 1863, el metge alienista Tomàs Dolsa i el seu gendre van fundar una institució privada que s’ocupava dels malalts mentals. Naixia així l’Institut Frenopàtic i ho feia en un moment clau per a la revisió de la concepció tradicional del tractament del malalt mental. S’impulsava un centre innovador que lluitaria per la dignitat dels qui eren etiquetats com a malalts sense cura.

Tot i que van iniciar la seva tasca a la Vila de Gràcia, els responsables de l’Institut Frenopàtic de seguida es van traslladar a les Corts perquè el municipi, molt poc densificat aleshores, oferia unes condicions immillorables pel seu bon clima, l’aigua abundant i un aire considerat més sa.

Els malalts de l’Institut Frenopàtic estaven separats segons el sexe i la capacitat econòmica de les seves famílies. El centre va ser una de les primeres institucions importants que es van instal·lar a les Corts i va estar en funcionament fins a l’any 2000. L’Institut Universitari Dexeus va comprar-ne les instal·lacions i el 2007 hi va inaugurar el seu centre. Actualment, els seus fantàstics jardins estan presidits per l’escultura metàl·lica Boogie-Woogie (2008), d’Antoni Roselló.