La mediació del Districte d’Horta Guinardó ha donat els seus fruits. L’Institut Català de la Salut (ICS) s’ha desvinculat de l’activitat de la llar d’infants de l’Hospital de la Vall d’Hebron, però s’ha compromès a reservar un espai del centre per a facilitar que aquest servei tingui continuïtat.

La regidora d’Horta-Guinardó, Francina Vila, va assistir el passat dimarts a la signatura d’acord entre l’Institut Català de la Salut i l’Associació de l’Escola Bressol Hospital Vall d’Hebron (AEBHVH) per consolidar l’activitat de la llar d’infants al recinte de l’Hospital.

Conseqüència d’aquesta reunió, l’AEBHVH s’ha compromès a utilitzar l’espai cedit exclusivament per a l’Escola Bressol. A més, aquesta activitat es desenvoluparà sense ànim de lucre, amb empleats contractats directament per l’Associació.

D’altra banda, la cessió i la utilització de l’espai per l’Escola Bressol no tindran cap cost per a l’Associació durant un període de 15 anys que, un cop vençut, serà prorrogable en terminis de tres anys.

Durant tot el procés, el districte d’Horta-Guinardó ha exercit de mediador i ha fet acompanyament a l’Associació de l’Escola Bressol Hospital Vall d’Hebron, que es va constituir amb la finalitat que es continués prestant aquest servei als fills dels personal del centre hospitalari. La regidora Francina Vila ha destacat que des del Districte “vam decidir intervenir i facilitar l’acord entre les parts. Es va fer una aposta per assegurar la continuïtat de l’activitat de l’Escola Bressol ja que era un benefici molt important per pares i mares que treballen al nostre Districte”.

El Districte crea un nou parc infantil i un aparcament

Horta-Guinardó ha realitzat tot un conjunt de millores al carrer Penyal per tal d’adequar l’espai a les necessitats dels veïns i millorar el seu entorn. El conjunt de les millores realitzades ha significat una inversió total de 133.693 euros.
Entre les actuacions que s’han realitzat destaca la creació d’una zona infantil a l’alçada del carrer Penyal número 20, on abans hi havia un solar. En aquest sentit, s’han col·locat elements com per exemple un tobogan, un gronxador, i 7 semiesferes per saltar, entre d’altres. També s’ha col·locat un paviment de cautxú de diferents colors per adequar l’espai al seu ús. El Districte també ha recuperat i ha restaurat la font existent en aquest solar.
D’altra banda també s’ha creat una zona d’estada amb la col·locació de bancs, escales d’accés i nou punt d’enllumenat.
Una altra de les millores ha consistit en l’adequació de l’aparcament exterior que hi ha al número 4-16. S’ha construït un mur de blocs de formigó en el solar per tal de delimitar l’espai dedicat a l’aparcament i evitar la pèrdua de material de paviment a causa de l’escorrentia d’aigua, mantenint el pendent del mateix solar.
En termes d’accessibilitat, el districte ha millorat els accessos a l’IES Ferran Tallada amb la construcció d’una nova vorera que arriba fins a l’entrada.
La millora d’aquest carrer forma part del projecte de recuperació de la Plaça i de la Font d’en Fargues com a espai de trobada i un dels accessos al Parc dels Tres Turons.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram