L’objectiu de l’Ajuntament de Barcelona és clar: informatitzar les tasques per tal de simplificar les gestions i destinar més efectius a les tasques operatives. Amb aquesta finalitat l’Ajuntament ha dut a terme una modernització dels recursos de la Guàrdia Urbana i dels Bombers de Barcelona. L’última acció d’aquest procés ha estat equipar amb nous vehicles a la Guàrdia Urbana i els Bombers per tal que els ciutadans gaudeixin d’un servei de més qualitat.

En concret s’han incorporat 56 vehicles al cos policial i el cos de bombers ha passat a comptar amb quatre autobombes pesades, tots ells equipats amb l’òptima tecnologia per dur a terme les seves funcions en les millors condicions possibles.

LA GUÀRDIA URBANA

S’ha incorporat a la flota de la Guàrdia Urbana un total de 56 nous turismes Seat Altea i nou furgonetes. Dels cotxes patrulla 16 són sense logotipar (vehicles camuflats); 20, logotipats i 20 més també logotipats però amb kit per a detinguts, és a dir, amb mampara interior de separació de seguretat que s’utilitza per dur a terme el trasllat dels detinguts. A més a més els nous vehicles disposen de suspensió davantera reforçada amb una barra es- tabilitzadora, suspensió posterior també reforçada, embragatge adequat a la conducció urbana i sivelles d’anclatge dels cinturons davanters, flexibles.

Tots ells estan completament informatitzats amb ordinadors des d’on es poden consultar les bases de dades policials i la informació de gestió dels recursos. Pel que fa a les nou furgonetes, Renault Tràfic i Citroen Jumppy, cinc es destinaran a patrulles mixtes de les Unitats Territorials, Unitat Muntada i la Unitat de Policia Administrativa i de Segu- retat, permetran realitzar diverses tasques als agents com per exemple el transport de materials, els comissos i bé la mobilitat de personal.

Pel que fa a les altres quatre furgonetes, són per patrulles específiques de seguretat ciutadana destinades a la Unitat de Policia Administrativa i de Seguretat. Amb la incorporació d’aquests 40 vehicles, la Guàrdia Urbana de Barcelona pot presumir de que el 100 per cent dels vehicles logotipats compten amb ordinadors embrancats a l’interior que permeten més autonomia a les patrulles i converteixen el cotxe en un espai de treball des d’on poden consultar qualsevol tipus d’informació: des de rebre avisos de servei, accedir a les ba- ses de dades del servei i als històrics d’actuacions o antecedents policials, consultar protocols d’actuació, reduir l’ús de la ràdio i del paper i millorar el seguiment de les patrulles.

ELS BOMBERS

Han estat nou els vehicles equipats que s’han incorporat a la flota de Bombers de Barcelona. Concretament nou autobombes urbanes pesades de darrera generació que permeten un gran avenç en materia d’extinció ja que incorporen dos diposits i sistemes per generar escuma i, per tant, millorar l’efectivitat a l’hora d’apagar incendis.

A banda de l’autobòmba i gràcies al Conveni amb l’Autoritat Portuària els Bombers de la ciutat també han incorporat un camió-grua amb un nou contenidor movible especial per a grans incendis.

Tenint en compte aquest vehicle, els bombers ja disposen de tres camions-grua i quatre contenidors d’aquestes característiques que es destinaran, principalment, en situacions d’incendis de tipus industrial, incendis de vaixells o bé sinistres similars.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram