Serveis Generals de Mobilitat i Transport S.L., empresa concessionària del servei Aerobús, ha rebut la certificació UNE 13816 per les seves dues línies que enllacen les terminals T1 i T2 de l’Aeroport amb la plaça Espanya i el centre de Barcelona.

La norma UNE 13816 determina les condicions en les que es presta el servei des de l’òptica del viatger. La certificació suposa assolir la major aproximació entre la qualitat esperada per l’usuari i la que realment percep.

PUNTUALITAT I CONFORT

Els criteris de qualitat que contempla la norma europea i que l’Aerobús acaba d’aconseguir són l’accessibilitat, la informació, la regularitat i puntualitat, l’atenció al client, el confort, la seguretat i el respecte al medi ambient.