El solar Congrés 1A deixarà de ser un espai en desús gràcies a un projecte anomenat Hort-Jardí ecològic que impulsa la Parròquia Sant Joan d’Horta “CALIU-espai d’acolliment”.

Es tracta d’un dels dos emplaçaments del Districte inclosos en el projecte Pla Buits que ha impulsat l’Ajuntament per donar un ús temporal a solars descuidats de la ciutat.

CALIU és una iniciativa de les cinc parròquies de l’arxiprestat d’Horta que treballa per la integració social i la formació de persones en risc d’exclusió. Segons defensen fonts de l’Ajuntament de Barcelona, “aquest centre proposa posar en marxa una iniciativa al voltant de l’agricultura ecològica urbana” en aquest solar obert a les entitats.

En el cas d’Horta-Guinardó el consistori havia posat també a disposició de les entitats el solar de Bernat Bransi, 22. En aquest cas, la Comissió d’Avaluació del concurs ha declarat deserta la cessió “atès que l’únic projecte presentat, de Rebobinart, proposa activitats que es consideren insuficients per a dinamitzar l’espai”.

DINOU ESPAIS DE LA CIUTAT

Des que al mes de novembre es va obrir el període de presentació de projectes, un total de trenta organitzacions sense ànim de lucre han presentat les seves propostes per donar un ús a dinou solars buits de la ciutat. En total hi van participar 42 projectes per gestionar de manera temporal aquests espais. Alguns d’ells es van presentar simultàniament a diversos solars.

Un cop acabat el concurs, la Comissió d’Avaluació del Pla Buits ha proposat la cessió de catorze dels dinou emplaçaments posats a disposició de les entitats, associacions i fundacions de la ciutat. La resta, cinc espais, s’han declarat deserts perquè simplement no s’han presentat propostes o les presentades no s’han considerat suficients per dinamitzar l’emplaçament.

La majoria dels projectes guanyadors, concretament nou, són horts urbans, molts dels quals estaran gestionats per persones amb risc d’exclusió social.

PROJECTES AUTOSUFICIENTS

Tot i que uns dels cinc criteris de valoració era l’autosuficiència dels projectes, l’Ajuntament ha decidit assumir una part de la despesa associada a les tasques d’adequació dels terrenys, tal com ja es preveia que podia passar a les Bases del Concurs.

En aquest moment s’està estudiant tècnicament quines són les tasques necessàries per a la posada en funcionament dels projectes guanyadors com més aviat millor.

Els objectius del Pla Buits

L’objectiu principal que persegueix el consistori amb el Pla Buits és promoure el desenvolupament d’usos o activitats d’interès públic en un conjunt de terrenys municipals d’arreu de Barcelona.
L’Ajuntament ha ofert a les entitats dos emplaçaments per cada Districte per homogeneïtzar l’impacte de la iniciativa per tota la ciutat.
La finalitat d’aquest projecte és regenerar el teixit urbà i induir dinamisme social a l’entorn, mitjançant la recuperació, adequació i potenciació d’aquests espais fins ara en desús.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram