Encarna López, 49 anys. Assistenta

S’hauria de fer un promig dels sous de la gent del municipi. No veig lògic que els alcaldes s’augmentin o es mantinguin els sous i que imposin impostos i taxes més cares.

Ainoha Mayor, 30 anys. Aturada

El sou d’un alcalde hauria de ser una estimació de les tasques que desenvolupa per al poble o la província. Si hi ha crisi, hi ha d’haver per a tots i no només per a alguns.

Alba Sánchez, 22 anys. Estudiant

Crec que per fixar el sou d’un alcalde s’ha de valorar la situació econòmica, les hores que treballa i la seva dedicació. No estic d’acord amb que es posin sous alts.

Andrea M, 22 anys. Aturada

Un alcalde hauria de cobrar en relació al treball que realitza al municipi. Hi ha d’haver certa igualtat. És important que es valori la situació econòmica del moment.

Rafael Mayor, 53 anys. Comercial

El sou d’un alcalde hauria d’estar en consonància amb la situació econòmica actual i amb les tasques que l’alcalde realitza al municipi. No veig bé que s’augmentin el sou.