La biblioteca Sagrada Família ha posat en marxa un projecte per fer accessibles el coneixement i la cultura a les persones discapacitades. Es tracta d’una iniciativa en la que hi participen quatre biblioteques més de la ciutat.

La proposta ha aconseguit que en aquests equipaments s’hi hagi incorporat pantalles de grans dimensions, un programari amb ampliadors, línia braile i lectors de pantalla per a discapacitats visuals.

D’altra banda, també s’ha facilitat l’accés d’aquestes persones a la tecnologia. En aquest sentit, s’han creat alternatives al ratolí de l’ordinador com joysticks i commutadors i uns sistemes de comunicació alternativa i augmentativa.

Les cinc biblioteques de la ciutat també han plantejat diverses activitats que es programaran al llarg d’aquest any i que van dirigides a persones amb discapacitat intel·lectual.

El projecte que, si funciona s’estendrà a més equipaments de la ciutat, també inclou accions de sensibilització i formació al personal de les biblioteques.

El representant de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Carles Riera, ha assenyalat que “Barcelona va ser un referent durant les Olimpíades del 92 amb l’accessibilitat física i ara té el repte de fer accessible la comunicació i el coneixement”.

L’objectiu és avançar en la supressió de barreres físiques, comunicatives i digitals en equipaments comunitaris, així com promoure la igualtat d’oportunitats en l’ús de les TIC com a via per augmentar les oportunitats d’inclusió i participació de les persones amb diversitat funcional. De fet, també s’hi faran cursos i tallers d’alfabetització cultural.

“Suposa fer més accessible la cultura a persones amb diversitat funcional o amb barreres. Entenem que tot allò que signifiqui fer més fàcil l’accés a la cultura és molt bo”, ha comentat el tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, Jaume Ciurana. També ha explicat que ha estat possible posar en marxa el projecte gràcies a l’aportació de la fundació Vodafone.

“Si els usuaris saben que hi poden accedir sense cap estigma vindran, hi haurà un efecte crida”, ha afegit Irma Rognoni, regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats i presidenta de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.