L’Ajuntament ha fet una sèrie de microactuacions per millorar espais concrets de l’espai públic i alguns equipaments de districte. Gràcies a la bona gestió del pressupost 2012, el consistori ha pogut disposar de prop de 4.679.900 euros que ha invertit en aquest paquet d’actuacions de millora de l’espai públic i els equipaments als deu districtes de la ciutat.

En total es duen a terme 63 actuacions a tots els territoris, per millorar carrers i places, amb nova pavimentació, l’arranjament de voreres, peatonalització, nous jocs infantils, bancs i arbres. També s’inverteix en nous accessos, semaforització, neteja i desbrossament de solars, millora de zones enjardinades i renovació d’espais concrets d’alguns equipaments com centres cívics, petanques i casals; s’ha tingut especial cura en l’accessibilitat i instal·lacions energètiques, i en la creació de nous equipaments, com un nou punt verd.

Al districte de l’Eixample s’han invertit 325.000 euros per millorar l’espai públic amb la renovació de voreres i paviment a diferents trams del carrer Urgell, carrer Girona, plaça del Fort Pienc, avinguda Sarrià i carrer Marina.

També s’han dut a terme renovacions de voreres i substitucions de paviment al carrer Urgell entre els carrers de Floridablanca i Tamarit; al carrer Girona entre els carrers de València i Aragó; millora i renovació de paviments de granet a la plaça del Fort Pienc en l’àmbit de davant de la biblioteca i els seus entorns; actuacions de millora i substitució de paviments de l’avinguda de Sarrià al voltant de la plaça Marcos Redondo i millora de les voreres del carrer Marina entre els carrers de Mallorca i València.