Al mes d’abril van nèixer al Campanar de Sant Bartomeu de la Sagrada Família tres pollets de falcó. Ara, poques setmanes després s’ha procedit a l’anellament de les cries. Aquesta acció permet la identificació dels exemplars, el seguiment de la seva evolució, en facilita la localització i forma part de les accions previstes en el Programa de Reintroducció del Falcó Pelegrí a la ciutat de Barcelona.

L’anellament consisteix en col·locar dues anelles: una d’oficial, que identifica l’animal i una de color amb codi alfanumè- ric que permet distingir el falcó quan se l’observa de lluny.

ELS POLLETS

Les tres cries de falcó pelegrí (Falco peregrinus brookei) van néixer el primer cap de setmana d’abril fruit de l’aparellament d’un mascle alliberat al Port de Barcelona el 6 de juliol de 2001 i d’una femella salvatge. Amb aquestes cries ja són un total de 63 els exemplars de falcó nas- cuts la ciutat en el marc del Programa de Reintroducció del Falcó Pelegrí.

El 2011, amb l’objectiu de facilitar la reproducció de nous exemplars, es van instal·lar noves caixes niu a la Torre Allianz i al MNAC per incentivar el niament a una zona on hi ha presència de parelles de falcons.