Aportar la visió veïnal al turisme per assegurar que es desenvolupi garantint els drets de tothom. Aquest és l’objectiu que la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) defensa amb la presentació de diverses al·legacions al Reglament de Truisme de Catalunya, un projecte de decret impulsat pel Govern de la Generalitat. “El projecte obvia el codi de consum que regula els drets dels consumidors, els dels veïns i veïnes i el de la funció social de la propietat”, assegura la FAVB.

Els veïns consideren evident que el turisme està provocant conflictes arreu del país i posen com a exemple localitats com Lloret de Mar o Salou, a banda de Barcelona. Uns conflictes que, segons consideren, se centren principalment en la convivència a l’espai públic i les comunitats de veïns, així com en l’accés a l’habitatge. “Molts d’aquests conflictes es podrien solucionar o reduir amb una regulació adequada”, argumenten els veïns. És en aquest sentit que rebutgen plenament el Reglament de Turisme de Catalunya tal com està plantejat actualment i per això en demanen la retirada i posterior replantejament.

“DESREGULACIÓ”
I és que la FAVB considera que el reglament impulsat pel Govern va encaminat precisament en sentit contrari. “Comporta més desregulació, amb la justificació de salvaguardar la llibertat de les empreses i la lliure competència”, diuen.

Entre altres qüestions, els veïns lamenten que un decret que té com a objectiu regular totes les tipologies d’allotjaments turístics no tingui en compte que molts d’aquests establiments estan ubicats en comunitats de propietaris. “El reglament no estableix quines són les obligacions dels gestors dels allotjaments envers la resta de propietaris dels immobles per garantir una bona convivència”, argumenten.

En aquest sentit, els veïns denuncien que el projecte impulsat pel Govern tampoc faci referència a les obligacions dels propietaris cap als usuaris, així com als deures d’aquests envers els veïns de les comunitats. La FAVB creu que el reglament obvia moltes qüestions, com per exemple l’obligatorietat de tenir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge, l’obligatorietat d’informar la comunitat de veïns abans de l’inici d’una activitat turística en un immoble o el deure de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per part dels propietaris de l’immoble destinat a usos turístics. A més, els veïns denuncien que el reglament excedeix el nombre de persones per habitatge o habitacions establert en el decret de la Generalitat que fa referència a les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges, així com a la cèdula d’habitabilitat d’aquests.

Per la seva banda, el Govern defensa el reglament com a eina per regular l’oferta d’allotjaments turístics i regularitzar les noves modalitats dedicades a aquest àmbit, com per exemple els apartaments turístics a Barcelona.

Ara el projecte de decret està sotmès a informació pública, després que el Govern no pogués aprovar la Llei d’acompanyament de pressupostos al Parlament.