Des del passat dis 5, els alumnes de set escoles diferents gaudei- xen d’un nou Camí Escolar.

Aquest recorregut dóna servei a l’alumnat de set escoles dels barris de la Sagrada Família, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, als districtes de l’Eixam- ple i de Gràcia. En concret les escoles que cobreix són Encants, Fructuós Gelabert, Immaculada Vedruna, Marillac, Ramon Llull, Sagrada Família i Tàbor.

L’acte d’inauguració, que for- ma part de la festa major del ba- rri de la Sagrada Família, va co- mençar amb un cercavila a ca- dascuna de les set escoles, amb la participació dels grups de per- cussió Sambao i Trastokats, el grup de gralles i tabals Dotze To- rres i Sagrada Família.

La festa va ser presidida pel regidor d’Educació i Universitats

i del Districte, Gerard Ardanuy. El regidor va destacar que el pro- jecte “és una oportunitat de construir barri” i que entre tots s’ha de donar vida “per construir una comunitat educativa”.

De la seva banda, el president de l’Associació de Veïns de la Sa- grada Família, Jaume Torrens, va destacar també la implicació de les AMPA i l’associació de veïns per tirar endavant la iniciativa i va remarcar que “cal continuar treballant per l’allibe- rament dels patis i les aules fora d’horari lectiu per donar reforç escolar”.

El Districte compta amb el projecte més veterà de Carrer Amic, el de l’Esquerra de l’Ei- xample, que dóna servei a les es- coles Joan Miró, Ernest Lluch, Auró, Diputació, Llorers, Ferran Sunyer i Mallorca.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram