La Guàrdia Urbana ha incrementat les trobades amb comerciants, entitats i associacions de la ciutat. La mesura té com a objectiu establir un diàleg continu amb els principals agents econòmics i socials de Barcelona per conèixer quins són els principals problemes que els preocupen i aplicar solucions.

En el darrer any, els responsables del cos de policia barceloní han fet un total de 5.234 reunions i trobades, el que suposa un increment del 52,7% respecte a l’any 2011. En aquest sentit, les reunions amb representants del turisme i comerç han pujat un 169,3%.

MÉS SEGURETAT

A través d’aquestes reunions els comerciants han expressat les seves demandes. Que augmentin les patrulles en horari nocturn o la possibilitat de tenir un telèfon directe amb els agents perquè puguin contactar amb ells ràpidament han estat les peticions més sol·licitades.

Els agents analitzaran les propostes obtingudes i estudiaran les estratègies concretes que s’han de dur a terme per millorar la seguretat global de la ciutat.