Lluís Llanas és president i botiguer a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta i, des del passat mes de maig, quan es va elegir la nova Junta a la Fundació Barcelona Comerç, també és vicepresident executiu. Amb ell parlem dels canvis a la Fundació i de com en sortiran beneficiats els eixos.

Quins canvis es podran veure a la Fundació?
Estem avançant cap a una gestió més horitzontal. La nostra intenció és involucrar cada cop més els patrons de la fundació, els presidents dels eixos, els quals tenen un coneixement molt profund del comerç de la ciutat i són clau per a la nostra organització.

Quines funcions desenvoluparà com a vicepresident executiu?
M’encarregaré del desenvolupament d’activitats de la Fundació durant l’any, seguint els programes i les estratègies definides amb el patronat, el president i el director. A més, m’encarregaré de la gestió de diferents àrees com el programa de relacions amb nous eixos, acords institucionals, immigració, responsabilitat social corporativa i acompanyament i serveis als associats, entre d’altres.

Què aporta aquesta nova junta?
Primer de tot he intentat veure quines són les necessitats de la Fundació i definir quins valors volem defensar. Com a Fundació hem d’adequar-nos als nous temps, amb estratègies definides. La Fundació també ha de ser capaç de donar resposta a nous fenòmens: hi ha hagut molts canvis en el món associatiu, molts canvis polítics i divisió d’opinions en temes sensibles, i això ens ha portat a la definició d’un nou programa. Aquest nou programa es basa en quatre pilars: transparència, treball en xarxa, serveis i responsabilitat social corporativa.

En què es basarà aquesta transparència que cita?
Cal avançar cap a una manera d’actuar que reforci la confiança que els eixos comercials tenen en nosaltres: hem de fer accessible tota la informació i exposar-la als nostres associats, implantant determinats mecanismes d’autocontrol i rendició de comptes.

I pel que fa al treball en xarxa?
La gestió d’una associació, i en aquest cas d’una fundació, només es possible quan es pensa i es fa en xarxa. Una associació és una xarxa de relacions. El treball en xarxa té dues vessants: una d’externa, amb la qual pretenem reforçar la xarxa de relacions amb entitats i diferents organitzacions innovadores i complementàries en l’àmbit de ciutat, per poder desenvolupar projectes compartits i arribar a tots els temes d’importància, convertint-nos en agents de transformació amb capacitat de formular opinions i d’exercir lideratge. L’altra vessant és més interna, a nivell d’organització, i ens permetrà ser més dinàmics a l’hora de prendre decisions i de tirar projectes endavant alhora que impliquem molt més els patrons.

I com es defensarà la Responsabilitat Social Corporativa?
El comerç ha de tenir una exigència ètica. La Responsabilitat Social Corporativa ha de ser la contribució activa i voluntària per millorar en l’àrea social, econòmica i ambiental, avançant cap a la formació d’eixos socialment responsables.

Tot això com ajuda els eixos?
Esperem que, començant per aquestes accions, els eixos se sentin part activa de la Fundació en ser ells mateixos els que gestionaran les àrees autònomes. Això sí, sempre seguint els valors inclosos dins del nostre codi ètic, el pla d’actuació, els estatuts i tenint en compte que hi hagi sempre una viabilitat econòmica.

També s’ha parlat molt de nous serveis i iniciatives. En podria citar algunes?
La Fundació ha d’evolucionar cap a la prestació de serveis de qualitat. Està clar que hem de ser una central de serveis incorporant accions com la Q de qualitat, desenvolupant plans com el defensor del client, intentant donar suport als eixos a nivell de comunicació… És a dir, reforçar l’estructura de la Fundació per donar serveis als associats. El nostre lema és Cultura, Ciutat i Comerç i, per tant, hem d’evolucionar cap a aquesta prestació de serveis de qualitat oferint també sistemes de planificació, de seguiment i d’avaluació per tal de valorar-ne l’impacte.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram