La falta de pisos de lloguer social és un dels problemes de la ciutat. Foto: Arxiu

A la ciutat, el problema de l’habitatge “persisteix i fins i tot s’agreuja”. Qui parla així és el Síndic de Greuges cornellanenc, Joan Barrera, en l’informe sobre l’activitat duta a terme per l’Oficina del Síndic durant el 2018. En el document, que Barrera va exposar el 8 d’abril al Ple municipal, el defensor dels ciutadans explica que la qüestió afecta “especialment” els ciutadans “que viuen sota el llindar de la pobresa o es troben en una franja de vulnerabilitat que els impedeix fer front a despeses extraordinàries, com pot ser un increment del lloguer”.

De fet, com queda reflectit a l’informe, els desnonaments per impagament del lloguer ja superen els que es fan per no pagar la hipoteca.

Arran d’aquesta situació, el Síndic es fixa en el perfil de les persones afectades i detecta que, en gran mesura, es tracta de famílies monoparentals formades per una dona amb fills menors a càrrec. Per això, a més de reclamar una solució per a tots els afectats, Barrera insisteix a les administracions que tinguin perspectiva de gènere a l’hora d’afrontar el problema de l’habitatge.

El Síndic, que a principis de mes va firmar un conveni amb el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, per millorar el servei de defensa de drets de la ciutadania, també demana més implicació a la Generalitat i al govern de l’Estat per trobar solucions a les famílies que pateixen aquesta situació.

Per altra banda, l’Ajuntament ha posat en marxa l’Oficina Local d’Habitatge, ubicada al barri de Sant Ildefons, per assessorar i respondre als ciutadans sobre totes les necessitats en habitatge.