CONTACTAR

Publicitat

[email protected]
Tel. 93 530 96 22

Administració

[email protected]

Redacció Línia Cornellà

[email protected]
Tel. 93 458 87 80

Línia

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran i Lola Surribas
Producció gràfica: Eduardo Corria
Departament Comercial: Yolanda Roca, Laura Sansalvador, Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez i Toni Enguix (Controller)
Distribució: Yennil Viteri, William Hernández i Andrés Meca

Grup Comunicació 21

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Publicitat: Marcelo Villanueva
Coordinador de Producció: Marga Moreno
Coordinador de Distribució: Daniel Manuel
Webs temàtics: Pere Giménez

Sonrisas de Bombai
LíniaXarxa
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge