Un propietari ha cedit el pis, que ara cal condicionar perquè els joves hi puguin viure. Foto: El Llindar

Les dificultats per tenir cobertes les necessitats humanes més bàsiques, com l’habitatge o l’alimentació, són alguns dels obstacles més infranquejables per als joves que intenten construir el seu procés personal, formatiu i laboral.

Per això, la Fundació El Llindar vol condicionar un pis per a joves majors de 18 anys, és a dir, extutelats. Allà hi viurien cinc persones que s’encarregarien de gestionar-lo, sempre amb el suport de l’entitat.

Al pis hi hauria un o dos joves de més edat i amb més recorregut dins de la fundació, que serien els responsables de coordinar el dia a dia de l’habitatge. A més, també s’encarregarien de fer les acollides als nous inquilins que arribessin i els ajudarien a adaptar-se a la nova situació un cop surten del servei de tutela.

El Llindar ha arribat a un acord amb els propietaris d’un pis de Barcelona que ja l’han cedit a l’entitat. Però ara cal condicionar-lo i moblar-lo perquè sigui habitable, ja que actualment està pràcticament buit.

Per això, la Fundació ha posat en marxa una campanya de micromecenatge que, fins a mitjans de juliol, pretén recollir un mínim de 2.140 euros per poder moblar el pis.