Núria Parlon

Quatre de cada deu espanyols, entre els 17 i els 60 anys, consumeixen o han consumit prostitució, segons les recents dades presentades per la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. La meitat dels consumidors estan casats, conviuen en parella i quatre de cada deu tenen fills. Aquesta és, en xifres, la realitat d’un negoci que, a més de ser il·legal, suposa una greu forma d’exercir la violència contra dones i nenes vulnerables, la majoria d’elles prostituïdes contra la seva voluntat. No podem saber la magnitud real del mercat negre que mou aquesta forma d’explotació sexual, ja que hi ha un buit de dades econòmiques. Malgrat això, en molts països continua desenvolupant-se al marge de la llei i està fortament lligada a les societats on impera el capitalisme patriarcal. El cos de la dona es compra i es ven, com un producte més de mercat. L’explotació sexual i reproductiva com una forma més de negoci. Però, fins quan? Cada vegada som més les persones representants de les ciutats i de les institucions públiques que apostem per l’abolició de la prostitució com a única via per acabar amb la desigualtat entre homes i dones que implica aquesta relació de poder. Perquè cal posar fi a la vulneració dels drets humans que implica per a moltes persones arreu del món.

Està demostrat que als països amb una legislació abolicionista de llarg recorregut, com és el cas de Suècia, Noruega o Islàndia, el tràfic d’éssers humans és pràcticament inexistent. Són territoris on la compra de sexe és delicte i els consumidors són perseguits i penats. Fins que una llei abolicionista similar no s’aprovi al Congrés dels Diputats, des de les ciutats i des de les administracions públiques locals també podem contribuir a lluitar contra aquesta forma d’esclavatge de les persones en ple segle XXI. A Santa Coloma de Gramenet, i des del 2016, estem liderant i som un dels ajuntaments impulsors de la Red Estatal Libres de Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños Destinados a la Prostitución, i som també municipi integrant de la Red Estatal de Municipios Libres de Trata y Explotación Sexual.

Des del món local creiem que és imprescindible avançar cap a un model de ciutats i de pobles abolicionistes. Per això, estem executant polítiques i mesures per materialitzar-lo. El nostre punt de partida és que considerem que la prostitució és la màxima representació de la institució patriarcal, masclista i racista que condemna cada dia moltes dones en situació vulnerable i/o de pobresa a una vida que no desitgen i que realment no han escollit. En aquest sentit, malgrat que als ajuntaments tenim competències limitades en aquesta matèria, hi ha un marge d’actuació que és imprescindible transitar.

Des de Santa Coloma de Gramenet entenem la violència masclista com un instrument estructural del sistema patriarcal i, per tant, en els processos d’atenció i acompanyament contemplem les diferents manifestacions de la violència (la simbòlica, la verbal, la psicològica, l’econòmica, la física i també la sexual), a més dels diferents àmbits on aquesta s’expressa (espai públic i comunitari, virtual, relacions sexoafectives…), prestant especial atenció a aquelles que tenen més impacte actualment, com és el cas de les violències sexuals (disposant d’un programa específic per a la seva atenció) i, dins d’elles, contemplant també fenòmens com la pornografia i la prostitució.

Cal desincentivar la demanda i el consum de sexe pagant, perquè sense clients no hi hauria tràfic i sense puters s’acabaria la prostitució

Al llarg d’aquests anys hem analitzat també la relació de la pornografia amb l’eclosió de la violència sexual, particularment la que pateixen les dones més joves. I, evidentment, com a ciutat abolicionista estem desenvolupant un model d’abordatge integral de la prostitució que articulem sobre tres eixos que considerem cabdals. El primer és defensar i promoure un nou model de relacions sexoafectives entre els adolescents i joves basat en la igualtat, el respecte i la llibertat, tractant també els nous models de masculinitat, a partir de tallers als instituts i de campanyes d’educació des d’una perspectiva feminista. Aquí tractem qüestions com les conseqüències reals de la prostitució i de la pornografia per desincentivar la demanda i el consum de sexe pagant. Perquè és una realitat: sense clients no hi hauria tràfic i sense puters s’acabaria la prostitució.

En un segon eix incloem la formació de professionals que treballen a diferents institucions, entitats i administracions, a partir de seminaris i jornades que estem organitzant a Santa Coloma. Vull destacar especialment la primera Escola Abolicionista Internacional, amb seu principal a La Ciba, que vam inaugurar al març d’enguany i que ofereix formació gratuïta a nivell global. Aquesta important iniciativa està impulsada per l’Associació La Sud i dona aixopluc a projectes tan coneguts com la documentació de Feminicidis i altres assassinats de dones a Espanya des de 2010 (a Feminicidio.net) o de les agressions sexuals múltiples des que es van conèixer els dos atacs de la Rajada (a GeoviolenciaSexual.com). Es tracta d’un projecte pioner que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma, de la Coalició per l’Abolició de la Prostitució (CAP Internacional, amb seu a França) i de Rescue Freedom International (amb seu als Estats Units). Actualment hi participen professionals de 17 països del món i compta amb més de 4.000 persones participants en les activitats que es promouen.

I un tercer eix, i probablement el més important, és l’acompanyament de les dones que són víctimes de l’explotació sexual i que es troben en situació de prostitució, en el seu procés d’atenció, recuperació i reparació. Des de La Ciba, Espai de Dones, Innovació i Economia Feminista, els oferim atenció integral (que consta de la psicològica) i les ajudem i guiem si necessiten formació i/o recerca de feina, així com suport social. Tot plegat, promovent que tornin a recuperar l’autoestima i, sobretot, una vida lliure.

Tot això ho podem fer des del món local, que no és menor. Però, alhora, com a societats i com a comunitats locals i globals cal canviar la mirada vers la prostitució i desnaturalitzar el sistema prostitucional per mostrar-lo tal com és: violència, abús i desigualtat entre els homes i les dones. La compra i venda d’éssers humans no hauria d’estar permesa a cap territori del planeta. Per això, només podrem viure en territoris lliures de tràfic amb una llei abolicionista aprovada! I anem pel bon camí!

Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet