A finals de la setmana passada es va aprovar, en el Ple del Consell Comarcal, el Pla d’Accions de Turisme per a l’any que ve. El seu objectiu principal és aconseguir que el Vallès sigui una referència en el turisme de proximitat. Aquest punt de l’ordre del dia va ser aprovat amb l’única abstenció d’ERC.

Els responsables del turisme comarcal han establert cinc objectius estratègics per a l’any que entra: potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector (l’oferta i la demanda), millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics comarcals, promoure i posicionar l’oferta sostenible i de qualitat a clients locals i internacionals, incorporar noves estratègies i fer més forta la xarxa, gràcies al treball coordinat que es faci amb la Diputació.