Foto: Aj. de Montmeló

Els nivells de diòxid de sofre, sulfur d’hidrogen, diòxid de nitrogen, monòxid de carboni, ozó troposfèric, partícules en suspensió inferiors a 10 micres i benzè són inferiors als valors de referència. Dit d’una altra manera, l’estudi de la qualitat de l’aire que es va dur a terme a Montmeló entre el 12 de setembre i el 18 de novembre de l’any passat determina que l’aire que respiren els veïns és bo.

La unitat mòbil del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat es va instal·lar al centre de la vila (a la cruïlla del carrer del Timbaler del Bruc amb el carrer de Vic) i va prendre mostres durant més de dos mesos.

CONTROL DE LES OLORS
Per garantir que la qualitat de l’aire segueix sent òptima, la Comissió de seguiment de les olors ha encarregat un projecte a la Universitat Politècnica (UPC) per implantar un sistema de monitorització i millora contínua. Es farà durant els pròxims tres anys i suposarà una inversió de 30.000 euros.