L’Ajuntament i la Diputació han col·laborat en l’elaboració d’un nou protocol per abordar, des de la prevenció fins a la detecció, atenció i recuperació, la violència masclista.

El document recull com s’han de coordinar tots els serveis que intervenen en aquests tipus de casos i quina resposta han de donar a les dones maltractades i als seus fills per cobrir les necessitats que tenen.

El nou protocol actualitza el que es va elaborar el 2005 amb l’objectiu que la ciutadania pugui detectar la violència masclista i lluitar per erradicar-la.

La presentació del document va ser un dels actes que es van fer a finals de novembre per commemorar el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que és el 25 de novembre. També es va fer una marxa comarcal.