La renda mitjana a Can Vidalet és de 10.516 euros anuals. Foto: Ajuntament

Els veïns i veïnes que viuen a la zona sud de la ciutat, és a dir, a Can Vidalet, a tocar de municipis com Cornellà o l’Hospitalet, són els que tenen la renda per càpita anual més baixa de tot Esplugues. Així ho diuen les dades recollides per l’Institut Nacional d’Estadística, que mostren com el districte 10, amb una renda anual mitjana de 10.516 euros, és el que té la xifra més baixa de la ciutat.

Per davant se situa el districte 3, que té una renda per càpita mitjana de 13.497 euros, i el districte 2, on la xifra s’enfila fins als 13.686 euros. Una renda molt similar tenen al districte 9, a la Montesa, on la xifra és de 13.843 euros anuals de mitjana per persona. Poc per sobre d’aquestes dades queden el districte 8, format pel barri del Gall, on la renda és de 14.178 euros, i el districte 1, al Centre, on els habitants tenen una renda mitjana de 16.591 euros anuals.

En canvi, les zones que estan més al nord, a tocar de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, ja tenen xifres molt més elevades. Al districte 6, la renda és de 20.969 euros i al 4, de 23.649. Les primeres posicions les ocupen el districte 7, on la renda és de 25.289 euros, i el districte 5, amb una renda per càpita mitjana anual de 29.364 euros.

D’aquesta manera, els veïns amb la renda per càpita més alta gairebé tripliquen als del districte 10, que tenen la renda mitjana més baixa.

Els districtes amb les rendes per càpita mitjanes més altes són els barris de Finestrelles, Ciutat Diagonal, La Miranda i La Mallola, segons les dades que ha publicat l’Institut Nacional d’Estadística, amb el suport de l’Agència Tributària.