La cooperativa Diverscoop, integrada exclusivament per persones amb diversitat funcional, ha obert els dos primers quioscos en desús de Barcelona, un dels quals està situat al número 91 de l’avinguda Paral·lel i funciona des d’ahir. Més endavant n’obriran més en d’altres punts de la ciutat.

De moment el quiosc es dedica a la venda de premsa, llaminadures i productes sostenibles i solidaris elaborats per entitats socials i de persones amb discapacitat. A banda, però, es posarà en marxa una nova línia de negoci pensada per lluitar contra la soledat no volguda: el repartiment de premsa a alguns beneficiaris del projecte municipal Vincles.

La iniciativa ha estat possible després d’un any de treball intens durant el qual les 11 persones que formen Diverscoop han rebut formació específica i assessorament per part de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Durant les últimes setmanes, els responsables dels quioscos han acabat de detallar el seu pla de negoci, han contactat i negociat amb les empreses proveïdores, han conversat amb quiosquers i han fet pràctiques en d’altres quioscos.