L’hort està donant un rendiment molt bo. Foto: Districte

L’hort que hi ha al terrat de la seu del Districte va generar 973 quilos d’hortalisses durant l’any passat i va ser el segon amb més producció dels que hi ha en edificis municipals. En total, el projecte Hort al Terrat, impulsat per l’Ajuntament i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, va recollir l’any passat 3.500 quilos d’hortalisses, el 90% dels quals es van destinar a menjadors socials i bancs d’aliments amb els que col·labora l’Institut.

L’hort de la seu del Districte va començar a funcionar l’any 2017 i compta amb l’assessorament de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Alimentària. L’objectiu del projecte és, per una banda, aprofitar espais comunitaris de l’administració que estiguin en desús i, per l’altra, ajudar al desenvolupament de l’autonomia de les persones amb diversitat funcional que hi treballen.

Els horts al terrat funcionen amb una tecnologia que redueix el pes de la plantació i millora la qualitat de la seva producció. Aquesta optimització queda demostrada amb el creixement sostingut de les collites, no només per l’increment d’horts, sinó que també per la millora en la gestió i el manteniment. Actualment es cultiven 14 tipus d’hortalisses diferents entre tots els horts participants.

La iniciativa va guanyar l’any 2019 el premi European Sector Awards en la categoria d’administracions locals i supralocals, com a exemple de bones pràctiques en polítiques públiques d’institucions europees