autonoms cotitzacions

Els autònoms rebran el rebut de la quota l’últim dia del mes. Foto: Pixabay

La Seguretat Social està difonent mitjançant les xarxes socials algunes indicacions importants sobre on i com s’han de pagar les quotes. Això és especialment rellevant després dels canvis recents, fruit de reforma del Règim Especial del Treballador Autònom que imposa als professionals donats d’alta la cotització per ingressos.

En primer lloc, s’està recordant que el rebut es passarà a final de mes, el darrer dia laborable, i que la quantitat a pagar és proporcional als dies que s’ha estat d’alta durant el mes en curs. En cas que no es pagui a temps el rebut s’aplicarà un recàrrec del 10% el primer mes. Després aquest recàrrec anirà pujant.

En segon lloc, la Seguretat Social adverteix els autònoms que revisin regularment el seu perfil a la seu electrònica de la Seguretat Social per comprovar la situació dels pagaments i detectar possibles errors. Un cop identificats al web els professionals poden accedir als rebuts de liquidació emesos i, a partir del dia 26 de cada mes, al següent rebut que rebran.