1) Cal reforçar les mesures d’higiene personal en aquest àmbit de treball?
Com a norma general, les persones ateses en els taulells de centres o establiments que no són sanitaris es consideren persones sanes. Per tant, les mesures que s’han d’observar en aquests casos són les mesures higièniques habituals:
• Cal rentar-se les mans de forma freqüent i dedicant-hi una estona.
• Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
• Com a norma general, s’ha de mantenir una distància habitual (entre 1 i 2 metres).
• S’ha d’evitar el contacte proper amb persones que tinguin símptomes d’infecció respiratòria (tos o esternuts, fonamentalment). En cas que es manipuli algun objecte d’aquelles persones, cal rentar-se després les mans.
• S’ha d’evitar la compartició de menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes que no hagin estat netejats degudament.
• Després de manipular objectes de tercers, cal evitar tocar-se la boca, nas i ulls sense abans haver-se rentat les mans.

2) Si s’està de cara al públic, cal portar mascareta?
No es recomana l’ús de la mascareta de manera rutinària.

En els casos de trobar-se amb persones que tinguin símptomes respiratoris (tos o esternuts, fonamentalment), es recomana especialment que es mantingui la distància habitual, entre un i dos metres.

3) Quan es recomana l’ús de la mascareta?
• Sempre que us ho indiqui el personal sanitari.
• En cas que estigueu en una situació d’aïllament indicada per personal sanitari i entreu en contacte amb altres persones del vostre entorn.
• Si esteu en contacte amb algú que estigui en situació d’aïllament indicat per personal sanitari i compartiu el mateix espai.

La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus SARS-COV-2 és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis: rentar-se les mans sovint, utilitzar mocadors d’un sol ús i tapar-se la boca i el nas en el moment de tossir o esternudar.

4) Cal adoptar alguna mesura especial de prevenció?
S’han de reforçar les mesures universals de prevenció i control d’infeccions.

Cal mantenir en tots els casos els criteris de prudència, racionalitat i tranquil·litat, i així s’ha de transmetre a la ciutadania.

En cas que alguna de les persones que ateneu us manifesti dubtes sobre el coronavirus SARS-CoV-2 que no podeu resoldre, adreceu-la al telèfon 061-Salut Respon.