Església Sant Ramon

Foto: Ajuntament

L’església de Sant Ramon Nonat és una de les parròquies amb més encant de Barcelona. Situada al barri de la Maternitat i Sant Ramon, aquest edifici d’estil neoromànic construït el 1924 és un testimoni més dels horrors de la guerra, ja que va ser cremat el juliol del 1936.

Les raons de la construcció inicial de l’església cal buscar-les en la forta immigració i el creixement que va experimentar la zona a partir dels anys vint del segle XX. Es va triar com a ubicació per erigir l’edifici un indret que ja acollia un altre santuari des del segle XVII i es va procedir a construir-hi tot el conjunt parroquial format per l’església, les dependències i l’escola del mateix nom que se situa a la façana del carrer de Collblanc.

La sòlida façana –un element que és considerat l’exponent d’estil neoromànic més rellevant de la ciutat– està presidida per una torre, amb campanar de pedra, planta quadrangular i cinc nivells d’obertures amb finestres geminades. Els portals són semicirculars amb timpans decorats amb mosaics de caràcter narratiu que expliquen la vida del sant.

Quatre anys després de l’incendi del juliol del 1936, l’arquitecte Josep Maria Sagnier va rebre l’encàrrec de dur a terme la reconstrucció del conjunt, que va coincidir amb la instal·lació de l’altar major de l’església.