Can Mestres

Foto: Ajuntament

Can Mestres, al Camí de Can Clos, és una de les cases de pagès antigues que es conserven a la ciutat i un testimoni de la gran activitat agrícola i ramadera que tenia lloc als camps de la Marina. Llavors encara era nombrosa la població rural que vivia a la plana del Delta del Llobregat i que abastia els mercats de la ciutat amb productes frescos. Can Mestres és un bon exemple de com vivien i com treballaven aquells productors autòctons.

La casa de pagès era inicialment d’una planta i es va reformar posteriorment per afegir-hi els pisos superiors, però conserva l’aspecte que tenien aquelles construccions. Al seu voltant es conserven els camps de conreu que treballava el seu propietari, Benvingut Mestres. També es conserva el pou d’on treien l’aigua necessària. En total, la finca té una superfície de més de 10.000 metres quadrats, dels quals 6.200 són cultivables, amb 52 parcel·les. La finca també disposa de zones de plantes aromàtiques als marges de les parcel·les, compostadors individuals i diverses estructures per potenciar la fauna.

En el mateix recinte hi ha una granja de 300 metres quadrats amb diferents animals: ovelles, cabres, ànecs, conills, oques i gallines. Del manteniment i la cura dels animals se n’encarrega una entitat especialitzada, amb l’ajuda voluntària dels jubilats i jubilades.

Xarxa d’horts urbans

Afortunadament, el projecte agrari i ramader continua viu a Can Mestres, entre altres raons perquè aquí va néixer la Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona, l’any 1997. L’Ajuntament va establir a la finca cinquanta-dues parcel·les dedicades al conreu per a jubilats del districte de Sants-Montjuïc i és així com es va convertir en el primer node d’aquest programa de participació destinat a les persones més grans de seixanta-cinc anys veïnes del districte i procedents d’entitats de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i del tercer sector social.

L’objectiu dels horts en general, i de Can Mestres en particular, és fomentar la participació de persones i l’activitat agrària, sempre seguint els principis de l’agricultura biològica, com feia ben segur el primer propietari. A banda, els horts també acullen activitats d’educació ambiental i visites guiades, sobretot de grups escolars.