El Tribunal de Comptes va anunciar a principis de febrer que les obres de construcció del tren d’alta velocitat a la Sagrera van tenir un sobrecost del 546%. Concretament, l’informe del tribunal va referència a la fiscalització de l’activitat de les societats públiques d’integració del ferrocarril participades per Adif-Alta Velocitat a 31 de desembre del 2016.

L’informe destaca que en aquella data s’havia executat el 30% de l’obra per un valor de 652 milions d’euros, mentre que el cost previst inicialment per a tota la inversió era de 335 milions. El principal motiu del sobrecost té a veure amb les actuacions d’integració ferroviària.

Es tracta del desviament més important que ha detectat el tribunal en l’execució d’aquest tipus d’infraestructures.