La idea és construir el bloc de pisos a l’esplanada dels bombers. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Collbató ha fet un pas endavant per construir quaranta habitatges de titularitat pública a l’esplanada dels bombers. Aquests pisos es destinarien a lloguer assequible per a persones de fins a 35 anys i per a majors de 65. De moment, el projecte es troba en fase embrionària: el govern municipal ha encarregat a l’empresa Perviure un primer estudi que estarà redactat el mes de juny i “serà la base del projecte executiu per a la construcció de l’edifici i la urbanització del seu entorn”, informa el consistori.

L’objectiu d’aquesta actuació és facilitar l’accés a l’habitatge, sobretot, de joves i gent gran. En el cas dels menors de 35 anys, el contracte de lloguer tindria una durada màxima de cinc anys, mentre que per als més grans de 65 no hi hauria limitació d’estada. A banda d’aquests dos col·lectius, també se’n podrien beneficiar “víctimes de la violència de gènere, persones separades o divorciades que hagin perdut el dret de l’habitatge compartit, persones pendents de reallotjament per actuacions públiques de substitució d’habitatges o d’execució del planejament urbanístic, o sense llar”, detallen des de l’Ajuntament.

La idea és construir el bloc de pisos a l’àrea coneguda com l’esplanada dels bombers, que es troba entre els carrers Muntanya, Josep Maria Lladó, Josep Pla i el passeig de Ronda. Per pal·liar la pèrdua d’aparcament que això suposaria, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu crear una nova zona d’aparcament a la banda nord del passeig de Ronda, entre el carrer Muntanya i el passeig de la Generalitat.