Sessió plenària del mes d’octubre. Foto: Ajuntament

El Ple de Castellví de Rosanes ha aprovat les noves tarifes del servei de l’aigua, així com el seu reglament, després de derogar l’antiga ordenança reguladora d’aquest àmbit. Aquesta modificació inclou un augment del 15,7% de les tarifes a partir del 2020.

El regidor d’Hisenda, Joan Carles Almirall, va exposar les raons que justifiquen aquest increment. En primer lloc, va recordar que l’IPC ha variat aproximadament un 8% des del 2014, any en què va entrar en vigor el darrer canvi de la tarifa de l’aigua al municipi. En segon lloc, va assenyalar la incorporació del barri del Taió a la xarxa municipal, tenint en compte que la xarxa d’aigua d’aquesta zona està molt malmesa i és deficitària. El tercer motiu que va apuntar va ser la necessitat de dur a terme les grans inversions que recull el Pla director de l’aigua per millorar el sistema. Per últim, va indicar la creació d’una tarifa social per a les famílies vulnerables, que suposa una rebaixa del 45% en les quotes fixes i un 38% en els trams de consum d’aquestes famílies, tal com informa el consistori. Aquesta tarifa social es finança amb els ingressos corresponents a la gestió.

La modificació de les tarifes de l’aigua es va aprovar inicialment amb els vots favorables de l’equip de govern (Endavant i Junts per Castellví) i l’abstenció de Fem Poble. L’aprovació definitiva no es podrà fer fins que la Comissió de preus de Catalunya no en doni el vistiplau. Pel que fa al reglament que ha de regular els aspectes relacionats amb el servei de l’aigua, va ser aprovat per unanimitat, però ha de passar per un període d’exposició pública.