Es tracta de l’escola pública Josefina Ibáñez. Foto: Ajuntament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el projecte lingüístic de l’escola Josefina Ibáñez d’Abrera i d’una escola de Barcelona, totes dues públiques. En dues sentències del 23 de març, el tribunal obliga aquests centres a incorporar el castellà com a llengua vehicular en el 25% de les hores lectives i estipula que s’han d’impartir en aquesta llengua assignatures no lingüístiques d’àrees troncals o anàlogues, tal com recull l’ACN.

Aquestes sentències –que no són fermes i es poden recórrer al Tribunal Suprem– donen la raó a dues famílies que van presentar recursos contra una resolució de 2018 del conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, que desestimava la sol·licitud de modificació del règim lingüístic del sistema educatiu públic català.

Els canvis en els projectes lingüístics de les dues escoles afectades s’hauran de mantenir almenys mentre els fills dels demandants en siguin alumnes. En el cas d’Abrera, en el moment d’interposar el recurs, aquests infants cursaven P3 i P4.

RESPOSTA D’EDUCACIÓ
Davant d’això, el Departament d’Educació ha fet un comunicat recordant que la competència sobre llengües i immersió lingüística a l’escola és de la Generalitat. El departament ha afirmat que la Llei d’Educació de Catalunya dona a la Generalitat la competència lingüística i que “la nova llei d’educació estatal, coneguda com a LOMLOE, ho ratifica”.

Des de la conselleria qüestionen que el TSJC estigui “actuant en base a la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut i a uns recursos de l’època del PP, quan era vigent la Llei Wert, la norma educativa més regressiva que s’ha fet mai a l’Estat”. També veuen “difícil d’entendre” que els jutges “vagin molt més enllà de les funcions jurisdiccionals que els són atribuïdes i que entrin en un debat que és 100% pedagògic i educatiu”.